Open Celgroepen zijn groepen van 5 tot 12 personen waarin in klein verband geloofszaken met elkaar gedeeld worden. Ze bestaan uit mannen en vrouwen die samen willen groeien in hun geloof. De groepen komen iedere week of om de week bij elkaar. De onderwerpen die behandeld worden zijn b.v. uitdiepen van de preek, geloofsfundamenten, geloofsvragen, eindtijdvisie, schepping of evolutie, etc. Op de avonden worden gebedsonderwerpen en gedeeld en  er wordt gebeden. Iedereen is welkom in de open groep, dus het is voor gelovigen en ongelovigen. Net zoals het bij de Heere Jezus zelf was: iedereen kan bij Hem welkom, dus ook bij ons in de Celgroep.

De Celgroepen zijn D-Celgroepen, dat wil zeggen groepen waar discipelschap, het leerling zijn van Jezus, uitgewerkt wordt met het ABC. A van applicatie, de toepassing van het evangelie. Als je dat wil wordt er in de groep gedeeld wat God je geleerd heeft. Maar ook waar je overwinningen hebt behaald of waar God je nieuwe wijsheden heeft laten zien. B is van Bijbel. Er wordt een Bijbelgedeelte gelezen en iemand geeft uitleg. Samen wordt er over dit gedeelte gesproken om er samen wijzer van te worden. C is van commitment. Waartoe wil je je committen? Waar wil je je naar uitstrekken om in je geloof te groeien? Er worden strijdpunten met elkaar gedeeld, voor elkaar gebeden, ruimte gegeven aan profetische woorden. Hiermee wordt ieder geholpen om verder te groeien.

Er zijn ook specifieke Celgroepen, zoals de School van Geloof (een fundamenten studie), of Op zoek naar Waarde (een cursus over een gezond zielenleven), of Van Vrouw tot Vrouw (specifieke geloofskwesties voor vrouwen), of Evangelisatie (hoe kan je mensen vertellen over Jezus),  of Aanbidding (hoe kan je God verhogen met zang of instrument of dans), of …..