Een Celebration is een feestelijke kerkdienst. Celebration betekent letterlijk viering en met elkaar willen we vieren dat Jezus Christus ons geestelijk in een totaal nieuwe dimensie heeft geplaatst. Jezus houdt van iedereen oprecht en van iedereen heeft Hij de zonden op het kruis gedragen. We zijn door Jezus vrij gemaakt omdat we geloven dat Jezus Christus onze Redder en Heiland is. In die dimensie willen we ons in elke Celebration uitleven met vrolijke moderne lofprijs liederen en met intieme momenten van aanbidding om diepe innerlijke dankbaarheid aan Jezus te laten blijken.

Er is een prediking uit de Bijbel, altijd met een directe praktische toepassing voor het dagelijkse leven. Omdat we geloven in de kracht van de Heilige Geest, wordt er gebeden voor mensen. Dit kan zijn voor inzicht en wijsheid in situaties van het leven, maar er wordt ook gebeden voor lichamelijke genezing, voor genezing van de ziel of voor bevrijding.

Vaak worden er door mensen getuigenissen gegeven, over wat God in iemands leven daadwerkelijk gedaan heeft. Ook zijn er Celebrations waarin  het thema is: “Ieder heeft Iets”. Dan kan ieder die dat wil, een inbreng hebben in de dienst: een lied, een psalm, een gedicht een Bijbelgedeelte, een profetisch woord, een video, etc.