De Gemeente

De gemeente is de plek waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, geloof, etc. De gemeente is ook de plek waar we God aanbidden, luisteren naar wat Hij te zeggen heeft en waar we genezing en herstel en groei ontvangen. In onze Verlosser Jezus Christus is dat allemaal mogelijk, Hij is het Hoofd van de gemeente en Hij bindt ons tesamen.


 

Visie

De uitwerking van de visie van Levend Woord bestaat uit vier eenvoudige stappen: winnen, grondvesten, toerusten en zenden.

 

Winnen

We willen mensen winnen voor Jezus. Allereerst door ieders persoonlijke inzet als betrouwbaar getuige in zijn of haar  omgeving. Maar ook door middel van Celgroepen, Celebrations (kerkdiensten) en andere activiteiten die de liefde van God laten zien voor ieder mens in de samenleving. Hiervoor organiseren we speciale bijeenkomsten of acties die gericht zijn op verschillende doelgroepen.

 

Grondvesten

Hierna is het belangrijk dat er een sterk fundament van geloof wordt ontwikkeld. Onderwijs wordt hiervoor gegeven. We organiseren Thema-Celgroepen en motiveren om actief deel te gaan uitmaken van een open Celgroep. We bidden dat ieder zal komen tot genezing, herstel en bevrijding. Door Jezus Christus ga je de Heere God ontmoeten, je leert bidden en gaat Bijbellezen en leert luisteren naar Gods Stem. En zo ga je Zijn Woord durven toepassen in het dagelijkse leven.

 

Toerusten

Dan wordt de gelovige toegerust om te groeien naar een gezonde geestelijke volwassenheid. Deze toerusting vindt plaats door het geven van diverse trainingen en cursussen. Ook wordt er aangemoedigd om actief mee te gaan bouwen aan het gemeenteleven in de verschillende taken en bedieningen. Hierbij valt te denken aan babyopvang, kinderkerk, tiener- en jeugdwerk, aanbidding, pastoraat, barmhartigheid, onderwijs, gebed, evangelisatie, ordedienst, welkomstteam, geluid, catering, huishouding, praktische hulp, enzovoort.

 

Zenden

Na de toerusting is de visie om de gelovigen uit te zenden, d.w.z. om een kring, een team of een project te starten om op die manier zelf actief discipelen voor Jezus te gaan maken in de samenleving.


 

De voorgangers

Jorden en Debora Spijker dienen als voorgangers de gemeente.

Jorden is door Debora in aanraking gekomen met het levende geloof en is in Utrecht tot Jezus gekomen. Ik heb daar vele jaren gediend naast mijn werk in een Amerikaans bedrijf. In mei 1989 zijn we verhuisd naar Brabant en in 2002 sprak God: “Ik wil ieder in Mijn aanwezigheid. Bij een eeuwige dood kan dat niet meer. Red ze!!”. Mijn hart ligt bij de bouw van Zijn gemeente, waarin Jezus vereerd wordt en waarin mensen opgroeien tot volwassen zonen en dochters van God.

Debora heeft op 18 jarige leeftijd een bewuste keus voor Jezus gemaakt. Ik heb door al de jaren heen op verschillende gebieden God gediend in Zijn Koninkrijk: met boekhouding, onderwijs geven, pastoraat, praktische ondersteuning, etc. De gezondmaking van de ziel heeft mijn hart en is mijn passie. Dat wil ik graag verder uitwerken bij het dienen van mensen, zodat ze tot volle bloei in Christus komen.

Samen hebben we God gediend in Utrecht, Roosendaal, Gorinchem en nu in Rotterdam en in Bergen op Zoom en omgeving.
We zijn hier met één Celgroep gestart als dochter-pionier-gemeente van Levend Woord Rotterdam op 24 maart 2005. Ingezegend zijn we bij de officiële start op 24 september 2006. Mensen die deel zijn van de gemeente, willen we helpen te groeien tot discipelen, leerlingen, van Jezus. Zodanig dat zij zelf ook weer discipelen van Jezus gaan maken. Op deze manier kunnen we het Koninkrijk van God fundamenteel opbouwen vanuit de gemeente en zullen we naar buiten toe getuigen zijn, die Jezus persoonlijk kennen en die Jezus persoonlijk laten zien in hun leven.