Het gaat om Jezus alleen.

Categories: Artikelen,Bijbel studies

Het gaat om Jezus, om Jezus alleen… Jezus laat de goedheid van God zien. God is goed,

Lukas 18:19  En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.

Voor iedereen geldt, gelovige en ongelovige: Mat11:28-30 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. :29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; :30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Een gelovige kan heel enthousiast zijn voor Jezus, uit je dak gaan, dansen, springen, met passie het evangelie vertellen… Maar, diep van binnen: rust, rust, rust. Diep van binnen: contact met de HG. Diep van binnen: ik luister naar U, ik leer van U.

God is goed en Zijn zegeningen zijn groots en overvloedig, wij zijn in t Koninkrijk van God.

 

In t Koninkrijk van God is LIEFDE, VERGEVING (GENADE), KRACHT, HET KRUIS…. Alleen door Jezus, alleen maar door Hem. We zijn een geestelijk mens, we zijn in de hemel, we leven in de hemel, we hebben eeuwig leven, IK BEN EEN GELOVIGE

Filippenzen 3:14-16 Maar ik doe maar één ding: ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is: het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die Hij mij heeft gegeven. :15 Dat zouden we allemaal als doel moeten hebben als we geestelijk volwassen zijn. Het kan zijn dat jullie er op één of ander punt nog anders over denken. Maar dan zal God het jullie nog wel duidelijk maken. :16 Maar we moeten in eenheid verder gaan met wat we nu alvast hebben bereikt! :17 Leef allemaal zoals ik, broeders en zusters. Kijk ook goed naar de mensen die dat óók doen. Zij en ik zijn jullie voorbeelden.

Verantwoording nemen. De blinde vlekken, demonische werkingen, leugens waar je onbewust in bent gaan geloven, die houden de oprechten van hart tegen om te groeien. Je weet het soms niet of herkent dingen niet, maar dit houdt wel je groei tegen. Maar zodra je openbaring krijgt van God: ik doe wat U van mij vraagt, period, vast overtuigd, vastberaden. En Zijn zegeningen zullen jou ten deel vallen.

Of ben je iemand die bewust niet wil groeien. Oprecht of bewust onoprecht omdat je de consequenties van je keuzes hierin heel goed beseft. Want verandering betekent: ander gedrag/andere woorden/ keuzes die men om je heen ziet.   Ook komt er commentaar van medegelovigen, familieleden en collega’s.

Of ben je iemand die is gaan geloven in de leugens van satan, die geen weerstand biedt aan duisternis, die geen weerstand biedt tegen verkeerde denkpatronen of die geen weerstand biedt tegen jouw eigen verkeerde gedragspatronen? Is het van: laat maar, t lukt me toch niet, voor die en die wel, maar voor mij niet. God slaat mij over, dit wordt nooit wat met mij. Dan sluit je zelf de weg af, zelf maak jij je onbereikbaar voor God en Zijn zegeningen.

Waarheid is: Ik ben een discipel van U, ik volg U, ik ben een heilige die zo nu en dan zondigt….

Heer ik bekeer me. Here Jezus, Uw vergeving en genade heb ik nodig. Vader, Uw liefde heb ik nodig. Heilige Geest Uw kracht en leiding heb ik nodig.

Zo zijn er vele terreinen in ons leven waar groei in nodig was: geest (bevrijding, demonen, Heilige Geest kom), ziel (denken, gevoelend, geweten, onderbewustzijn), lichaam, vrije wil, relaties (huwelijk, broeders, familie, gemeente), kerk, werk en tijd (vrije tijd, balans, energie…), wonen (op Gods plek).

Door relatie met God, de hele dag en intiem iedere dag in gebed, de Bijbel lezen, met God praten en luisteren naar God. Dan ook doen wat Hij tegen je zegt.

Jakobus 1:6-8 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op– en neergeworpen wordt. :7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. :8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.

Jakobus 1:14-16 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. :15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. :16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders!

HSV Jac1:8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. BB Jakobus 1:8 Je weet dan namelijk zelf niet wat je wil en bent onzeker bij alles wat je doet.

Zegeningen liggen voor je klaar. Kijk met je geestelijke ogen omhoog naar God. KIJK OMHOOG, met VERLANGEN NAAR HEM.

Wat wilt U in mij doen? Wat wilt u door mij heen van Uw glorie laten zien? Op welke gebieden wilt U mij meer op Jezus laten lijken?

Jesaja 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. :2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

 

Author: Jorden Spijker