Relatie met God.

Categories: Artikelen,Bijbel studies

Studie “Hart en Ziel” – Les 1.

 

Teksten.

Mattheus 11:28-30 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Spreuken 4:23 Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen (oorsprongen) van het leven.

2 Corinthiërs 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

 

Visie tekst.

1 Samuel 2:35 Ik zal voor Mij een trouwe priester doen opstaan; die zal doen zoals het in Mijn hart en Mijn ziel is. Voor hem zal Ik een blijvend huis bouwen, en hij zal alle dagen voor de ogen van Mijn gezalfde wandelen.

Hart & Ziel van God gaan vertolken en gaan doen. Sleutels hiervoor zijn echtheid en kwaliteit. Er is meer dan we in eerste instantie zouden denken, want onze God is een sprekende God en God wil het goede voor ons.

Er wordt ruimte geven voor discipelschap, zodat ieder die deze studie volgt kan groeien. Vraag zelf hulp als je dat nodig hebt.

Het worden interactieve studie met teksten, praktische tips, video’s, vragen en een opdracht om aan te werken.

 

Uitwerking in studies.

De 8 gebieden van de mens: Geest. Ziel, Lichaam, Vrije Wil, Relaties, Kerk, Werk, Wonen,

De 5 groeistadia van een bekeerling: Gelovige, Discipel, Dienaar, Vriend van Jezus, Volwassen Zoon (of W, G, T, Z)

 

1e Les: Relatie met God.

Mattheus 11:28-30

– Kom naar Jezus toe.                                                                    – Moeiten en lasten drukken op je en daar wil je vanaf.

– Als Zijn juk zacht is en Zijn last licht is, dan moet je naar Jezus toe gaan.

– Leren van Jezus is DE manier om te groeien (Bijbel).          – Jezus zal je rust geven, echte rust voor je ziel.

In de rust kan je God horen, kan je rustig luisteren naar Hem, kan je gaan leren verstaan wat Hij zegt, wat Hij wil en in de stilte antwoorden op je gebeden ontvangen.

 

Gebed is RELATIE.

Een relatie is zoals een vriendschap en we kunnen veel leren van de vriendschap van Abraham met God.

In de bijlage staan de belangrijke elementen van vriendschap. Vriendschap met God zoals Abraham dat had, heeft dezelfde elementen in zich. Natuurlijk is God onze hemelse Vader, maar de elementen van vriendschap zijn hetzelfde.

Kern: vertrouwen.

 

Bidden maar hoe?

YouTube video van Joyce Meier “Bidden maar hoe (1)”. Ze spreekt over gefocust en bezield gebed, over zo weinig mogelijk woorden gebruiken, over concreet vragen. Twee sleutels die ze noemt: 1e Geloof dat Hij je hoort. 2e Bidt oprechte. Er komt kracht los bij gebed. Bid met vertrouwen en wees gefocust. Video van 0-11.30 minuten.

 

Echtheid.

Wees echt, wees open en wees eerlijk in je gebed. Deel met Hem je emoties, zwaktes, onvermogen, verslavingen, etc. Breng dit allemaal bij Jezus en laat het bij het kruis. We deden dat in de Encounter-weekenden door alles op het kruis te spijkeren. Geloof dat Jezus dat allemaal voor jou gedragen heeft, laat het los en ga met Zijn zachte juk en Zijn lichte last verder.

God is een echte Vader Die goed is en de Heilige Geest wil je kracht geven en leiden op je levensweg.

Ik ga eerlijk zijn over mijn relatie met Hem en ga belijden/loslaten/…………………………………………………………

 

Kwaliteit.

Vanuit je relatie met God, zal je gaan LEVEN. Een gebrekkige relatie met God, geeft je een gebrekkig leven.

 

Wat:                   in de slaap            intiem        online                gebed        online                 gebed         online                studie   gebed

________________________________________________________________________________________

Tijdstip:             23                           7      8                                    12                                          18                                          22           23

 

Vragen.

Hoe ervaar je jouw eigen relatie met God op dit moment?

Heb je Hem lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en heel je kracht?

Vertrouw je Hem?

Neem je elke dag voldoende “intieme” gebedstijd (spreek je je dag door, luister je, lees je Bijbel, vast je regelmatig, etc)?

Ervaar je blokkades in je relatie met God en zo ja welke? …………………………………………………………………….

Ben je door de dag heen ook steeds “online” en vraag je Hem adviezen voor je dagelijkse levenswandel?

 

Huiswerk.

Waaraan wil je concreet gaan werken in je relatie met God (M.A.P. meetbaar, actief, persoonlijk)?

Ik ga werken aan ……………………………………………………………………………………………………………….

Author: Jorden Spijker