Genade wat de klok slaat

Categories: Artikelen,Bijbel studies

Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade. (Johannes 1:16)

Enerzijds geeft God ons niet wat we wel verdienen: afkeuring en straf. Anderzijds geeft Hij wel met vreugde wat we niet verdienen: aanvaarding en beloning en de kracht om als een koning met Christus te regeren. Het is enkel genade wat de klok slaat.  Het kan niet op! Gods genade is verbazingwekkend, overweldigend en wonderbaarlijk. Misschien is het voor ons wel het moeilijkst dat we er niets voor hoeven te doen. We hoeven ons niet te bewijzen of ons ervoor in te spannen. We hoeven alleen maar te geloven in zijn nooit falende en eeuwige liefde en ons hart te openen, zodat God ons kan begenadigen met hemelse liefde en ons hart vastheid vindt in zijn genade.  Alleen als we Gods hart van genade leren kennen, zullen we met onze verborgen zonden en geheimen bij Hem durven komen.

Gods genade wil ons hart veroveren en onze geheimen uit handen nemen om vrij te zijn van schuld, veroordeling en angst. Genade mondt altijd uit in een feest. Wie Gods genade ontvangt wordt overstelpt door vreugde.

Uit: Bevrijd van banden

Author: Jorden Spijker