Het gaat om Jezus alleen.

Het gaat om Jezus, om Jezus alleen… Jezus laat de goedheid van God zien. God is goed, Lukas 18:19  En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Voor iedereen geldt, gelovige en ongelovige: Mat11:28-30 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik…

Relatie met God.

Studie “Hart en Ziel” – Les 1.   Teksten. Mattheus 11:28-30 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want…

Waarom zijn christenen zo serieus over alles?

    De kerkelijke wereld neemt een bepaalde ernst met zich mee. Onlangs zei een vriendin tegen mij: ‘Ik ben klaar met mensen die mij en mijn geloof heel serieus nemen’. Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat we moeilijkheden en strijd moeten negeren. Dat vraagt om een serieuze omgang. Maar dat hoeft zeker…

Zes manieren om te breken met de afgod die ‘pleasen’ heet

Goedkeuring willen ontvangen is niets iets slechts. Dat je bevestiging wilt ontvangen voor wat je doet is een natuurlijke behoefte die ieder mens heeft en niet eens zondig. De Vader bevestigde Zijn Zoon ook tijdens Zijn doop: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ En er komt een dag dat God dit…

Let op je gedachten.

U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. (Romeinen 12:2, HB)   Als wij opnieuw geboren zijn, dan zijn wij verlost en bevrijd uit de slavernij van de zonde. Hoewel wij een nieuw hart en een nieuwe…

Waarom er nooit een Palestijnse staat zal komen.

Waarom er nooit een Palestijnse staat zal komen.     Het opwindendste nieuws van deze week is juist voor vandaag gepland: de inauguratie van president Donald Trump. Maar een gebeurtenis eerder deze week houdt er nauw verband mee. Afgelopen zondag vond in Parijs een conferentie plaats die zich krachtig inzette voor de zogenaamde ‘tweestatenoplossing’: een Israëlische en…

In Christus kijk je anders naar mensen.

In Christus kijk je anders naar mensen Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem. (Kolossenzen 2:6)   Jezus zag de mensen door de ogen van Gods liefde. Hij wist zichzelf volmaakt geliefd in de ogen van God en kon daarom in ieder mens een verborgen schoonheid zien die God tot schittering…

Bidden en vasten.

Bidden is in de meest eenvoudige vorm: praten met God. Dit is niet alleen maar vanuit jezelf woorden naar God toe communiceren, maar het is vooral luisteren naar God. Wij geloven dat God alle wijsheid in Zich heeft en wil je die wijsheid ontvangen, dan is er maar één weg en dat is heel erg…

Genade wat de klok slaat

Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade. (Johannes 1:16) Enerzijds geeft God ons niet wat we wel verdienen: afkeuring en straf. Anderzijds geeft Hij wel met vreugde wat we niet verdienen: aanvaarding en beloning en de kracht om als een koning met Christus te regeren. Het is enkel genade wat…

Tongentaal, Gods geheime communicatiewapen.

GODS GEHEIME COMMUNICATIEWAPEN!   Bijbelgedeelten: Handelingen 2:17   INLEIDING PINKSTEREN EN HET TALENWONDER/ WOORDENWONDER! Met als thema: Gods geheime communicatiewapen. Op dit wapen willen we inzoomen/ benadrukken vandaag. De komende drie maanden tot de viering van ons 20 jarig jubileum (10 en 11 september 2016) willen we de Heilige Geest ruimte geven om door ons…