Nieuws

 

Het gaat om Jezus alleen.

Het gaat om Jezus, om Jezus alleen… Jezus laat de goedheid van God zien. God is goed, Lukas 18:19  En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Voor iedereen geldt, gelovige en ongelovige: Mat11:28-30 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik…

Relatie met God.

Studie “Hart en Ziel” – Les 1.   Teksten. Mattheus 11:28-30 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want…