Nieuws

 

Hoe kijk je naar mensen?

In Christus kijk je anders naar de mensen Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem. (Kolossenzen 2:6)   Jezus zag de mensen door de ogen van Gods liefde. Hij wist zichzelf volmaakt geliefd in de ogen van God en kon daarom in ieder mens een verborgen schoonheid zien die God…

Genade wat de klok slaat

Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade. (Johannes 1:16) Enerzijds geeft God ons niet wat we wel verdienen: afkeuring en straf. Anderzijds geeft Hij wel met vreugde wat we niet verdienen: aanvaarding en beloning en de kracht om als een koning met Christus te regeren. Het is enkel genade wat…